x
צרו עמנו קשר
03-6544857

טכנולוגיות

חיפוש דומיין

התחייבות

למה אנחנו?

חוות השרתים

השרתים של החברה מאוחסנים בחוות שרתים מתקדמת עם טכנולוגיות חדשות לאבטחת החומרה והתוכנה ועם אנשי מקצוע מיומנים.

תנאי חוות השרתים:
• מערכות מיזוג אויר ייחודיות (InRow) מבוקרות טמפרטורה ולחות.
• מערכת לנטרול ברקים וחשמל סטטי.
• מערכות לזיהוי עשן (VESDA) ולכיבוי אש מבוססות גז ומערכות Pre-Action.
• הזנת חשמל כפולה משני מקורות בלתי תלויים עד Ampere 36 לארון.
• פסי חשמל מנוהלים (PDU) ושירותי KVMoIP לשליטה מרחוק.
• שרידות גבוהה המובטחת מחיבור ישיר וכפול (Full Redounded) ל-2 יציאות אינטרנט לארץ ולעולם ע"ג קווי 10 ג'יגה אופטיים.
• תשתית המבוססת על חלוקה ל-3 שכבות רשת, כל ציוד מחובר ל-2 ציודי תקשורת.
• קיבולת האינטרנט הרחבה ביותר בישראל המבטיחה ביצועים ומהירות ללקוח.
• אבטחה פיסית 24*7 הכוללת:זיהוי ביומטרי, שמירה, מערכות התראה לבקרת מבנה וטלוויזיה במעגל סגור.
• אבטחה לוגית 24*7 (FW, Anti DDoS ושירותים נוספים)
• מערכות פרו-אקטיבי ניטור ובקרה ייעודיים לשרתים.
• זמינות 24 שעות ביממה.
• זמינות ספקי החומרה בזמני תגובה קצובים.
• שירותי אחריות ותחזוקת עבור חומרה.
• התחייבות לרמות שירות וביצועים (SLA).