x
צרו עמנו קשר
03-6544857

טכנולוגיות

חיפוש דומיין

התחייבות

למה אנחנו?

תנאי שימוש

הסכם קבלת שירותים:

בין: וירטואל בוקס בע"מ - VirtualBox
(להלן: "החברה") מצד אחד

ובין: שוכר השירות
(להלן: "הלקוח") מצד שני

הואיל והחברה מספקת שירותי אינטרנט,
והואיל והלקוח שוכר שירותי אינטרנט מן החברה,
והואיל וקבלת שירותי אינטרנט מן החברה מותנית בהסכמת האמור להלן:

מדיניות חברת וירטואל בוקס
:
לקוחות חברת וירטואל בוקס כפופים למדיניות התקנון מכוח שימושם בשירותי החברה.
חברת וירטואל בוקס רשאית לשנות מדיניות זו בכל עת (עם או ללא הודעה מוקדמת). 
כל שינוי יהיה אפקטיבי על-ידי פרסום באתר האינטרנט של החברה ויהיה תקף לגבי המשך השימוש בשירותי החברה.
השימוש בשרותי החברה מהווה הסכמה של הלקוחות לגבי שינויים כאלה.

שימושים אסורים:
הפרת המדיניות על-ידי הלקוחות תתקיים אם וכאשר יעסקו הלקוחות בפעולות האסורות המפורטות להלן:

פעילויות ספאם:
החברה אוסרת את השימוש בשירותי החברה עבור פעילויות ספאם. 
לקוחות וירטואל בוקס כפופים למדיניות הספאם של החברה שמפורטת להלן:

מדיניות ספאם – וירטואל בוקס.
חברת וירטואל בוקס אינה מאשרת את השימוש בשרתי החברה לקבל, לשדר או להפיץ מכתבים בתפזורת דואר אלקטרוני המוני שנשלח מהאינטרנט.
כל פעולה במערכות התקשורת האלקטרוניות, אשר מטרתה שיווק אגרסיבי השואף לחשוף מוצר או שירות למספר אנשים רב ככל האפשר, נאסר על הלקוחות.
דואר אלקטרוני שנשלח באמצעות שירותי וירטואל בוקס ומכיל כותרת לא חוקית או מזויפת או מכיל שם דומיין לא חוקי או לא קיים ייחשב כדואר מזוייף .
כל ניסיון לשלוח או לגרום לזיוף דואר אלקטרוני באמצעות שירותי וירטואל בוקס אינו מורשה.
כל דואר אלקטרוני שמועבר משרתי הדואר ללא רשות או העברת דואר בטכניקות דומות שגורמות להסתרה או טישטוש מקור הדואר האלקטרוני, יחשב לשימוש בלתי מורשה בשירותי חברת וירטואל בוקס.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או להסיר את כל שירותי הדוא"ל .
חברת וירטואל בוקס שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל הצעדים המשפטיים על מנת למנוע שליחת דואר לא מורשה בתפזורת .


פעילויות לא חוקיות:
חברת וירטואל בוקס אוסרת את השימוש בשירותי החברה בהקשר של כל פעילות בלתי חוקית לרבות המוגבלויות הבאות:

■ הפרות קניין רוחני חוקי וזכויות יוצרים.
הלקוח מכיר בכך שהחברה  נדרשת על פי חוק להסיר או לחסום גישה לתוכן המופיע באמצעות השירותים של החברה לאחר קבלת הודעה על הפרת זכויות יוצרים.
■ פעילויות הקשורות בסחר בסמים, הימורים בלתי חוקיים, תוכניות פירמידה, חומרי תועבה, או כל מוצרים ושירותים נוספים אשר אסורים על פי כל דין.
■ הפרות של חוקי הפיקוח על הייצוא.
■ כל פעילות באמצעות שירותי החברה להפצה או להצגה של פורנוגרפיית ילדים.
■ כל שימוש במרמה בחיוב כרטיסי אשראי או הפצת פרטי כרטיס ללא ידיעת בעל הכרטיס.

וירטואל בוקס אוסרת כל פעילות הרסנית או פעילות שעלולה לפגוע לרעה בחברה לרבות הדברים הבאים:

■ כל פעילות שתפגע או תהרוס את פעולת השרתים של חברת וירטואל בוקס.
■ כל הפעלת תוכנה או פרסום הודעות אשר צורכים רוחב פס וו/או CPU בצורה מניפולטיבית.
■ כל פעולה שתסייע לאחרים לערער את הביטחון של מערכות וירטואל בוקס.
■ כל פריצה, או קבלה והפצת גישה לא מורשית לרשת וירטואל בוקס.
■ מתן סיסמאות לאנשים לא מוסמכים לגבי חומרים בשירותי החברה.
■ זיוף, או כל פעילות אחרת על-מנת לנסות לרמות או להטעות אדם אחר לגבי זהותו האמיתית של המשתמש.
■ התפלגות, תולעים ווירוסים, סוסים טרויאניים, או כל קוד מחשב המיועדת, למטרות זדוניות משבשות או הרסניות.
■ כל פעילות פולשנית אחרת כלפי כל שרת.
■ כל שימוש בשירותי החברה על מנת לפרסם, לשדר, להציג או להפוך לזמין חומר מגונה הכולל הטרדה, התעללות, השמצה, הוצאת דיבה או איום.


תוכן לא הולם
חברת וירטואל בוקס אוסרת את השימוש בתכנים הבאים:
■ דברי שנאה או תעמולת שנאה.
■ תוכן למבוגרים בלבד.
■ תוכן משתמש המפר את תנאי וירטואל בוקס וההגבלות המפורטות בתקנון הנ"ל.

הההחלטה וההגדרה של "תוכן לא הולם" מוגדר על-ידי חברת וירטואל בוקס.
שימוש לרעה בשרת:
חברת וירטואל בוקס אוסרת ביצוע פעילויות המשתמשות במשאבי השרת בצורה מוגזמת או בצורה שעלולה להשפיע לרעה על שאר לקוחות החברה או על משאבי החברה.
לקוחות החברה חולקים את משאבי השרת עם לקוחות אחרים, על מנת לספק סביבת אירוח יציבה ואמינה עבור כל הלקוחות.
משאבי השרת מוגבלים עבור כל חשבון וכוללים את המעבד ואת השימוש בזיכרון, כמו כן בשרת מתבצעים מספר תהליכים במקביל ממספר לקוחות שונים.

שימוש בדואר:
חברת וירטואל בוקס אינה מאפשרת שימוש בשירותי הדואר לדיוור המוני.
השימוש באימייל עודף מוגבל עד 5000 מיילים לכל חשבון ל -24 שעות או 1,000 מיילים לשעה לכל חשבון, כל חריגה עלולה לגרום להשעיה של שירותי הדוא"ל או השעיית חשבון או לסגירת החשבון.

שימוש ברוחב פס דוא"ל לרעה
חברת וירטואל בוקס שומרת לעצמה את הזכות להשעות את שירותי הדוא"ל או להשעות חשבונות או לסגור חשבונות עם או בלי הודעה מוקדמת כאשר הלקוח משתמש ברוחב פס הדוא"ל בצורה מוגזמת.
ההגדרות של שימוש מופרז ברוחב פס של דוא"ל מוגדר על- ידי חברת וירטואל בוקס.

תוכן האתר:
לקוחות החברה הם האחראיים באופן בלעדי לפיתוח, תפעול ותחזוקה של תוכן האתר. למעט אם נרכשו שירותי גיבוי, על הלקוח לדאוג לגיבוי המידע. מובהר בזאת כי וירטואל בוקס אינה אחראית לגיבוי הנתונים למעט אם הוזמנו שירותי גיבוי בתשלום נוסף וכפוף לחתימה על הסכם גיבוי.

פעולה מתקנת:
וירטואל בוקס עשויה לנקוט פעולה מתקנת עם או בלי הודעה, כולל הסרת כל התוכן או חלק מהתוכן של המשתמשים במקרה של הפרת תקנון החברה.
במקרה של פעולה מתקנת כנגד פעילויות ספאם וניצול לרעה באינטרנט, וירטואל בוקס תהיה רשאית לחייב את הלקוח בתשלום של 500.00 $ לכל פעולה.

מדיניות תיקונים ושינויים
וירטואל בוקס תהיה רשאית לתקן או לשנות את ההסכם או את מדיניות השימוש בשירותי החברה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדית. הלקוחות יהיו מחוייבים לכל שינוי כזה.
החברה רשאית אך אינה מחויבת לספק הודעה על כל שינוי של הסכם זה או שינוי במדיניות השימוש בשירותי החברה.

שינוי שירותים:

וירטואל בוקס שומרת לעצמה את הזכות לתקן את היצע השירותים שלה, להוסיף, למחוק, להשעות, או לשנות את מתן השירותים בכל עת. 
החברה תקבע אם ומתי שינויים כמו אלו חלים על לקוחותיה הן הקיימים והן העתידיים.

תקופה שרות וסיום שרות
שירותי חברת וירטואל בוקס יחלו במועד הקבוע המצוין בטופס הפעלת החשבון וימשכו למשך התקופת המפורטת בטופס ההזמנה.
לאחר מכן, ההסכם יחודש באופן אוטומטי לתקופות רצופות של אורך זהה לתקופת הראשונה ( אלא אם כן ההסכם הופסק על ידי אחד מהצדדים)
כל צד רשאי לסיים הסכם זה מיד עם התרחשות של כל אחד או יותר מן האירועים הבאים:

(i) הצד השני לא שילם כל הסכומים על פי הסכם זה.
(ii) הפרת כל חומר מונח או הוראה של הסכם זה או הפרה של מדיניות השימוש בשירות של החברה.
(iii) הצד השני הופך להיות חדל פירעון או נמצא בפשיטת רגל או או הופך להיות כפוף למינוי של כל נאמן או כונס נכסים

בכל מקרה שבו חברת וירטואל בוקס מסיימת את ההסכם או  במקרה שהלקוח מבטל את ההסכם לפני תום תקופת החוזה ולאחר 30 הימים הראשונים של תקופת השירות, וירטואל בוקס לא תחזיר ללקוח את דמי השירות ששולמו מראש.
הלקוח מסכים כי הוא מחויב לשלם את כל דמי השירות שנצברו לפני מועד סיום ההתקשרות.

פעילויות מסחר אלקטרוני
לקוחות שעוסקים בפעילות מסחר אלקטרוני הינם האחראים הבלעדיים על התוכן ואופן השימוש, עליהם להבטיח כי התוכן אינו פוגע או מפר את זכויות הלקוחות.
אחריות
חברת וירטואל בוקס אינה אחראית על טעויות שנגרמו ע"י הלקוחות.
כל אובדן או נזק הנובעים כתוצאה משימוש או מחוסר יכולת להשתמש בשירותים כתוצאה מטעויות או השמטות  או הפרעות או מחיקת קבצים או אובדן נתונים או שגיאות או וירוסים או פגמים או עיכוב פעולות או כישלון התקשורת, יהיו באחריות הלקוח בלבד.
בכל מקרה, של תביעה כספית כנגד החברה גבול הפיצוי המקסימלי יהיה עד לסך התשלומים הכולל ששולמו לחברה בששת החודשים האחרונים.